+32 52 20 30 50

Het verhaal van Intersig

Dit is een verhaal van mensen met visie, met doorzettingsvermogen, voor wie geen berg te hoog is en geen zee te diep. Dit is een verhaal van ondernemers, overtuigd van hun vernuft en hun kunnen. Dit is een waar verhaal van familiale ondernemers in de staalverwerkingsnijverheid. Dit is het verhaal van Intersig. Of: hoe een bescheiden Vlaams bedrijf zich heeft opgewerkt tot de wereldtop.

Het begint bij Bevisol

In de jaren zestig van de vorige eeuw richt Alfons Jansegers in het Oost-Vlaamse Wieze het bedrijf Bevisol op. Bevisol is de afkorting van Béton Vibré Solide. Degelijk trilbeton of schokbeton dus. Dat schokbeton, dat aan de oorsprong ligt van het huidige Intersig, heeft een merkwaardige ontstaansgeschiedenis.
Bijna honderd jaar geleden stortte een Nederlandse aannemer, Gerrit Lieve, betonvloeren in schuren. Toen op een dag het wiel van zijn kruiwagen het begaf, herstelde hij dat met een touw vol knopen. Daardoor schokte die kruiwagen natuurlijk enorm. De massa mortelspecie die zich in de kuip van de kruiwagen bevond, verdichtte zich meteen. Het beton kwam sterker uit de kruiwagen dan daarvoor. In 1932 vroeg Gerrit Lieve een patent aan voor dat idee van betonverdichting. Voor alle duidelijkheid: hij patenteerde “het schokken”, niet de reparatie van dat wiel! Dat schokken is nog altijd beschermd door octrooi 36029.

In het begin was er breedplaat

Bevisol verwerft al spoedig een stevige reputatie in de regio als aannemer en betonfabriek. Bevisol wordt ook pionier in de ontwikkeling van breedplaat en de daarbij horende tralieligger. Zo een breedplaat bestaat uit dik gewapend, geprefabriceerd betonplaat met zichtbare doorlopende tralieliggers (1). Op de breedplaatvloer wordt een wapeningsnet (2) en een betonplaat gestort waardoor een monoliete betonvloer wordt verkregen. De breedplaat vormt dus de onderste laag van de vloer die van onderwapening werd voorzien. Op die manier kan er snel worden gewerkt, want er is minder bekisting nodig en grote oppervlakken worden met één handeling dichtgelegd. Om de eigen Sigma-ligger te produceren werd dan de tralieliggermachine ontwikkeld. Bevisol had ook een eigen Sigma-licentie.
De belangrijkste activiteiten lagen op het vlak van de betonproductie en machinebouw (voor liggers). In 1979 verkreeg het bedrijf een patent voor een tralieligger voor betonverhardingen.

Focus op staal

In 1983 wordt Intersig opgericht als fabrikant van tralieliggers (constructieliggers en afstandhouders) (3).
Wie zich afvraagt waar de naam Intersig vandaan komt, hoeft niet ver te zoeken. Op zoek naar een naam met toekomstvisie, maar die ook respect toonde voor het verleden kwam men uit bij de Inter van internationaal en de Sig van Sigma.
De familie Jansegers behoudt 50 procent van de aandelen van Intersig, en de andere helft gaat naar Roeland Van Maercke. De wortels van Van Maercke, met thuisbasis in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen, gaan terug tot in 1850 toen het familiebedrijf nog actief was als huizenbouwer. In 1960 begon Roeland Van Maercke als ondernemer van de vierde generatie met de constructie van appartementen en winkelgalerijen. Vanaf 1970 legde hij zich toe op industriebouw.
Intersig kent een vliegende start. In het eerste jaar, 1983, worden er meteen 951 ton tralieliggers geproduceerd.

Klein beginnen

Het verhaal van Intersig is er altijd één geweest van zoeken naar opportuniteiten, van een dynamiek die met zich meebrengt dat het bedrijf permanent in ontwikkeling is. Vijf jaar na de oprichting, in 1988, wordt er geïnvesteerd in de eerste trekbanken. Daarmee wil Intersig zelf, vanuit walsdraad, koud getrokken rollen produceren van A-kwaliteit. De walsdraad wordt aangekocht in Wales. De afzetmarkt is aanvankelijk lokaal. De totale jaarproductie bedroeg toen 3133 ton. In deze periode is de markt van het betonstaal in volle ontwikkeling. Om het intensieve werk met losse staven te beperken, wordt er meer en meer overgeschakeld naar geautomatiseerde beugelmachines

Op zoek naar toegevoegde waarde

De jaren negentig blijven jaren van expansie. Intersig doet het goed. Het bedrijf is, net zoals nu, vooral exportgericht. Ruim 65% van de productie is voor het buitenland bestemd. Sinds het begin van de jaren negentig worden rollen en staven op maat geknipt met als bestemming Frankrijk en Duitsland.
Men blijft investeren in de bouw van nieuwe machines: tralieliggermachines, afwikkelhaspels, draadrolklemmen, … Eind 1992 bedraagt het verkoopvolume ca. 14.000 ton. De dagelijkse leiding is in handen van Rudy en Dirk Jansegers, de zonen van Alfons Jansegers. In die periode komt de eerste professionele verkoper in dienst.
Intersig blijft ijverig zoeken naar producten met een grotere toegevoegde waarde. De ontwikkeling van eigen muurbewapening (Sigmafor) is de eerste stap. In 1995 komen eveneens handelsproducten zoals betonstaal en betonnetten in het programma. Op die manier wordt Intersig zowel fabrikant als handelaar van betonbewapeningsstaal, die alle producten met één lading tot bij de klant brengt.

De fabriek wordt te klein

De fabriek in Wieze, drie hectare groot, barstte toen uit haar voegen. In 1995 verwerft Roeland Van Maercke tien hectare grond in Dendermonde, op het Hoogveld, en bouwt er een splinternieuw gebouw van 60.000 m² op.
In 1996 overlijdt Alfons Jansegers, de man met de visionaire geest die dertig jaar geleden het bedrijf uit de grond had gestampt. Samen met Roeland Van Maercke zetten zijn zonen het werk van hun vader onverdroten verder.
In 1998 wordt beslist om in Dendermonde zelf netten te produceren.
De jaren 2000 trekken zich goed op gang voor Intersig. Er worden KOMO (4) gecertificeerde A-houders geproduceerd, er komen langere lengtes, en dat kost allemaal minder arbeid. In 2003 wordt CKT ontwikkeld als wegenligger (constructieligger) en dat vindt zijn toepassing onder meer op de Ring rond Antwerpen, op de E17, op de E411 en de E40. In datzelfde jaar wordt het project Dendermonde afgerond en trekt Intersig, net twintig jaar geworden, in nieuwe kantoren.

Internationale samenwerking zorgt voor expansie

Zowel Intersig in België als Van Merksteijn in Nederland produceren het volledige gamma, waardoor er in beide bedrijven van volume gedreven optimalisatie weinig sprake is. In 2004 besluiten beide bedrijven om te gaan samenwerken. Van Merksteijn verwerft 50% van de aandelen, de andere 50% blijft in handen van Roeland Van Maercke. Dat creëert meteen schaalvoordelen, bij de aankoop van grondstoffen, en de optimalisatie van de fabrieken door de toewijzing van nettenproductie aan Almelo en ligger-/afstandhouderproductie aan Dendermonde.
In 2006 wordt de nieuwe platte Sigmafor ontwikkeld en wordt Intersig licentiehouder van Bekaert. Amper een jaar later wordt Dibat-France gekocht, een bedrijf uit Metz dat gespecialiseerd is in de productie van betonnen balkjes voor de Franse markt.
In 2010 wordt er een nieuw en lichter type driehoekafstandhouder ontwikkeld om de markt verder te vergroten. In 2011 start de bouw van Intersig France in Saint-Pourçain. Dat wordt een stand alone production unit voor netten en rollen voor de Franse markt.
In 2012 wordt er een nieuwe stekloze ZIG-ZAG afstandhouder ontwikkeld op een hightech productielijn. Die stekloze afstandhouder is beter verschuifbaar en dus veiliger. Door de compactere verpakking worden de vrachtwagens optimaal beladen. Die afstandhouders worden geleverd van Letland tot Italië. Deze liggers zijn trouwens het eerste product van Intersig dat gepatenteerd wordt en is de aanzet naar de investering in nog meer producten met toegevoegde waarde.
In 2015 ontwikkelt Intersig een nieuwe draad. Dat wordt de koud gedeukte draad in B-kwaliteit. Die heeft als voordeel dat hij perfect verwerkbaar is voor de klant. En ook dat die klant minder afhankelijk wordt van draad die van de walserij komt. Daardoor kan hij het zich veroorloven om maar één kwaliteit op voorraad te houden.
In de zoektocht naar toegevoegde waarde, creëert Intersig in november 2018 de N-afstandhouder, een merkelijke verbetering ten opzichte van de U-afstandhouder van de concurrentie. Gekenmerkt door zijn stekloze uiteinden, grotere stabiliteit op de werf en compactere verpakking, staat dit product garant voor een bijkomend patent.
2020 stond voor een verschuiving in het aandeelhouderschap, wanneer Peter van Merksteijn de aandelen van de familie Van Maercke overneemt en dus voor 100% eigenaar van Intersig wordt.
Dat Intersig steeds professioneler wordt, bewijzen de vele patenten, samenwerkingen met VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) en ISO-certificaten. In 2018 behalen we voor de eerste keer het ISO9001-certificaat voor ons kwaliteitsmanagementsysteem en in 2021 voegen we daar ISO14001 voor milieumanagement aan toe. We zijn vastberaden om in 2024, ISO 45001 voor gezond en veilig werken aan het lijstje toe te voegen.

Eén ding is duidelijk: aan ambitie geen gebrek!

De toekomst

Intersig vormt, samen met Van Merksteijn één sterke groep, met drie productievestigingen in België, Nederland en Frankrijk, en daarnaast vijftien andere vestigingen, verspreid over heel Europa.
De visie en doelstellingen op lange termijn van Intersig zijn klaar en duidelijk:

 • Professionalisme op alle bedrijfsdomeinen, en dat tot in de kleinste details.
 • Het opbouwen en actief onderhouden van relaties met de klanten, die Intersig eerder ziet als partners, waarbij geen plaats is voor opportunisme maar wel voor transparante en open communicatie met als enig doel het creëren van een win-win-relatie voor alle stakeholders.
 • Permanent investeren in voortdurende innovatie zodat Intersig zijn pioniersrol dag na dag, week na week, maand na maand blijft vervullen.
 • Efficiëntie in alles wat Intersig onderneemt.
 • Het volhouden van een ambitieuze maar gecontroleerde groei, met aandacht voor menselijke aspecten en respect voor de leefomgeving.

Voor Intersig is de toekomst sterk als staal!

Voetnoten:

 1. Tralieliggers zijn driedimensionale vakwerkliggers van betonstaal. Die vakwerkliggers zijn dan weer liggers, dus ondersteunende balken die bestaan uit vakwerkdelen met als doel de stijfheid van de constructie te vergroten. En vakwerk is een constructie waarbij balken en staven een stelsel van rechthoeken of driehoeken vormen en die verbonden worden tot een onwrikbaar geheel.
 2. Een wapeningsnet is een rooster van staaldraad dat in een fundering gelegd wordt als wapening om het beton te versterken.
 3. Een afstandhouder is een soort blokje dat ervoor zorgt dat de wapening in een betonconstructie de juiste betondekking krijgt door de wapening op een bepaalde afstand tot de bekisting te geven. Afstandhouders kunnen ook de vorm hebben van een staaf, een strip of een ring.
 4. KOMO is een collectief keurmerk dat in de Nederlandse bouw gebruikt wordt, zowel in de bouw van fabrieken, burgerlijke bouw als in grond-, weg- en waterbouw.

  Contactformulier