+32 52 20 30 50

Duurzaam ondernemen

Als deel van de Van Merksteijn Groep, behoort Intersig tot één van de grootse producenten van wapeningsproducten ter wereld. Dag in, dag uit streven we ernaar om zo efficiënt mogelijk te werken en onze klanten de best mogelijke service en producten te leveren.

De grote kracht van ons bedrijf ligt enerzijds in de korte communicatielijnen en de wil om voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren, maar anderzijds zijn ook onze werknemers van cruciaal belang. Het is dankzij hun inzet en enthousiasme dat we erin slagen om onze ambities als bedrijf waar te maken.

Naast kwaliteit, klantenservice en human capital, willen we ook inzetten op duurzaamheid, want bij Intersig zijn we er heilig van overtuigd dat al deze factoren perfect hand in hand kunnen gaan. Als bedrijf hebben wij immers een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en moeten we zorg dragen voor mens en milieu. We doen dit, in Dendermonde, onder andere door:

  • onder ISO14001 certificaat te werken met ‘milieu’ opgenomen als strategisch punt in onze bedrijfsvoering
  • 100% op groene energie te produceren
  • grondstoffen aan te kopen die zoveel mogelijk uit gerecycleerd materiaal bestaan
  • afvalstromen doorgedreven te sorteren
  • grootverbruikers door zuinigere alternatieven te vervangen (o.a. verlichting, aandrijvingen,…)
  • het wagenpark te elektrificeren
  • regenwater te recupereren

Maar ook op groepsniveau nemen we deze verantwoordelijkheid zeer serieus, zoals blijkt uit onderstaande video.

In een wereld waarin de gevolgen van de klimaatverandering steeds tastbaarder worden, zijn wij vastbesloten om mee het tij te helpen keren!

Intersig
More Than Wire.

    Contactformulier