+32 52 20 30 50

Kwaliteits- en milieubeleid

De bestaansreden van Intersig is het in staat stellen van zijn klanten om hun bedrijfsvoering optimaal uit te voeren met betrekking tot de tijdige aanvoer van staaldraad gerelateerde producten conform de geldende regelgevingen.

Om aan de eisen, wensen en verwachtingen van onze klanten en stakeholders te kunnen voldoen, werkt Intersig volgens een procesbeheersysteem.

Er is voortdurende aandacht voor klanttevredenheid, verhoogde efficiëntie, kwalitatieve producten, maatschappelijke context en bescherming van het milieu, in een duurzaam kader.

De kracht van onze organisatie ligt in het volgen van nieuwe ontwikkelingen, korte communicatielijnen en het via gestructureerd overleg voortdurend werken aan verbeteringen.

De directie heeft zich tot taak gesteld er op toe te zien dat het geformuleerde procesbeheersysteem en de kwaliteits- en milieudoelstellingen bekend zijn bij de medewerkers, voor zover deze werkzaamheden verrichten die onderdeel zijn van het procesbeheersysteem.

Intersig streeft naar 100 % compliance aan de geldende milieu-wetgeving en andere eisen.  Intersig streeft naar continu verbetering in de milieuprestaties door volgende maatregelen : verantwoord inkopen in de supply chain en streven naar inzet van een zo hoog mogelijk % gerecycled materiaal.  De reststromen worden geïdentificeerd en geminimaliseerd.  Energie- en waterverbruik worden waar mogelijk beperkt.

Het beleid van de directie is tevens gericht op het voortdurend verbeteren van de functionaliteit van het procesbeheersysteem.  Daartoe worden meetbare doelstellingen geformuleerd met bijbehorende werkplannen.  De resultaten worden periodiek geëvalueerd en getoetst aan de geformuleerde doelstellingen.

    Contactformulier